Byla vám aktivována nova služba RUMING. Za sprosté slovo vyslovené do telefonu v naší síti nám platíte jeden rum. Váš mobilní operátor.

Share Button